Sadržaj AUKOM-ovog tečaja o geometrijskom dimenzioniranju i određivanju tolerancija (GD&T)

  • Ciljana skupina: mjeritelji u proizvodnji, inženjeri proizvodnje, programeri, dizajneri, voditelji odjela za osiguranje kvalitete
  • Preduvjeti: za mjeritelje u proizvodnji preporučuje se certifikat AUKOM 2; za ostale ciljane skupine preduvjeti ne postoje
  • Ciljevi učenja: seminar pruža dubinsko znanje na temu tolerancija oblika i položaja u skladu s normama DIN ISO i ASME za napredne mjerne tehničare koji rade na sučeljima s drugim odjelima i moraju učinkovito komunicirati. Projektanti, programeri i inženjeri proizvodnje dobivaju uvid u temu tolerancija oblika i položaja s gledišta mjernog tehničara koji mora uspješno implementirati specifikacije crteža. Integrirano razumijevanje poslova mjerenja i parametara koji utječu na mjerenje omogućuje stručnjacima da s pouzdanjem komuniciraju s međuresornim područjima i smanje mjerne nesigurnosti; rezultati mjerenja postaju pouzdaniji i jednostavniji za usporedbu. Podržano je svođenje troškova i otpada na najmanju mjeru.
  • Trajanje tečaja: 3 dana
  • Završetak: certifikat

GD & T-1 Osnovna pravila ISO sustava vezano za GPS sustav
Uvod, ISO 8015 – osnovna pravila geometrijske specifikacije proizvoda (GSP), koraci za provjeru geometrijskih odstupanja, izvedena srednja linija, izvedena srednja površina

GD & T-2 Tolerancije oblika, orijentacije, pozicije i netočnosti okretanja
Simboli crteža koji ukazuju na tolerancije oblika, orijentacije, lokacije i netočnosti okretanja, zone tolerancije, zadana pravila indikacija i primjeri koji označavaju iznimke

GD&T-3 Tolerancije oblika
Pravocrtnost, kružnost, ravnost, cilindričnost, mjerenje odstupanja oblika

GD&T-4 Tolerancije orijentacije, lokacije i netočnost okretanja
Odnos između odstupanja oblika i orijentacije, lokacije, odstupanja netočnosti okretanja, referenciranje baza, orijentacija, lokacija, netočnost okretanja

GD&T-5 Tolerancije oblika profila
Definicije, indikacije crteža, primjeri

GD&T-6 Načela određivanja tolerancija I
Definicija veličina, ISO i ASME, načelo neovisnosti, zahtjev envelope, sažetak i primjeri

GD&T-7 Načela određivanja tolerancija II
Osnovna pravila indikacije crteža, MMR uvjet maksimuma materijala, određivanje tolerancija oblika i okomitih odstupanja s pomoću MMR-a, određivanje tolerancija pozicijskih odstupanja s pomoću MMR-a, provjera obrađivanih dijelova s obzirom na MMR, određivanje tolerancija koaksijalnih odstupanja s pomoću MMR-a, određivanje tolerancija simetričnih odstupanja s pomoću MMR-a, LMR uvjet minimuma materijala, zahtjev recipročnosti

GD&T-8 Tolerancije oblika, orijentacije, lokacije i netočnosti okretanja, ASME
Osnovna pravila i definicije, zahtjev envelope, referenciranje baza, tolerancije oblika, tolerancije orijentacije, tolerancije lokacije, tolerancije položaja kompozitnih i višestrukih pojedinačnih segmenata, tolerancije oblika profila

GD&T-9 Radionica
Pregled o korištenju kriterija povezivanja (zadana pravila), dodatne indikacije određivanja tolerancije u budućnosti (odstupanja od zadanih pravila), primjeri filtriranja, tolerancije ravnosti i referenciranja baza, tolerancija položaja (bez i sa uvjetom maksimuma materijala), tolerancija simetrije (uvjet maksimuma materijala), uvjet maksimuma materijala, simulacija kontroliranja „ide”, uvjet maksimuma materijala, usporedba kriterija optimizacije