Aukom struktura

Obuka koja se ne odnosi na određeni mjerni uređaj i obuka prilagođena koordinatnom mjeriteljstvu

Naš zajednički cilj

"Mjerne rezultate koje je moguće uspoređivati na globalnoj razini"

kako bi se smanjili troškovi
smanjio škart

i donijele odgovarajuće odluke.

Dostizanje ovog cilja zahtjeva uspješnu komunikaciju između zaposlenika koji su uključeni u procese dobivanja i obrade rezultata mjerenja. Osnova uspješne komunikacije je razmjena i razumijevanje temeljnih znanja iz određenog područja. AUKOM seminari prenose ova znanja svim ciljanim grupama.

Detaljnije informacije se mogu naći u sadržaju seminara