Indhold trin 1

  • Målgruppe: Måleteknikere i produktionen
  • Forudsætninger Ingen
  • Læringsmål: Kurset bibriinger og konsoliderer den grundlæggende viden om produktionsmåleteknik for begyndere og øvede måleteknikere. Den didaktiske tilgang, der anvendes under kurset, er baseret på den seneste nye viden. Kurset dækker den nyeste viden om dimensionstolerancer, programmeringsgrundlag, måleprocesplanlægning og den anvendte målemaskine med tilhørende sensorteknologi. Den udvidede forståelse af måleopgaver og indflydelsen af influensparametre gør det muligt for måleteknikerne at reducere måleusikkerhederne og dermed gøre måleresultater mere pålidelige og lettere at sammenligne. En minimering af omkostningerne og kassationer understøttes.
  • Kursets varighed 5 dage, afhængigt af det forudgående videnniveau
  • Gennemførelse; Eksamen certifikat

 

 

1-1 Enheder

SI enheder, inkl. definition og historie, grundenheder, afledte enheder, præfikser af enheder, vinkler, konvertering grader radianer, konventionel måle-, prøvnings- og testudstyr

 

1-2 Koordinatsystemer

(Matematisk) tegningsplan, nulpunkt, kartesiske koordinater, højre-hånd reglen, translation og rotation, polære koordinater, cylindrisk og sfærisk koordinatsystem

 

1-3 Koordinatmålemaskiner

Historien om koordinatmålemaskiner, portal/bro/stander/udligger typer, forskelle mellem typerne, akseføringer, målecomputer og software, emnefastholdelse, fikstur, nøjagtigheden af koordinatmålemaskinerne, CAA korrektion, formmålemaskiner

 

1-4 Sensorer

Valg af sensor, tastsystem, taster, optiske sensorer, billedbehandling, lasertriangulering

 

1-5 Grundlæggende definitioner

Tegningsangivelser (dimensioner, tolerancesymboler), standard referencer, forskelle mellem nominelt element - virkeligt element - ekstraheret element - associeret element, friform overflader

 

1-6 Dimensionstolerancer

Dimensionstolerancer, Taylors princip, standarder, symboler og tegningsangivelser, længde dimensioner, vinkel dimensioner, pasningsdimensioner, ISO tolerancesystemet, generelle tolerancer

 

1-7 Geometriske elementer

Standard formelementer: plan/ cylinder/ konus/ kugle/ linje/ dircel/ punkt/ ellipse, vektor, normal vektor, mindste antal punkter, projektion

 

1-8 Geometriske konstruktioner

Beregning af egenskaber ud fra to geometriske elementer (afstand, vinkel), beregning af egenskaber ud fra to geometriske egenskaber (skæring, symmetri), beregning af nye egenskaber ud fra nogle geometriske egenskaber (konstruktion)

 

1-9 Forberedelse af måling på koordinatmålemaskinen

Standardiseret temperatur, rensning af emne, temperaturstyring, fastholdelse, (forebyggelse af uheld), fikstursystemer, CMM og software opstart

 

1-10 Valg af tast og kvalificering

Valg af tastsystem, tastkvalificering, referencekugle, referencetast, tastkugle radius korrektion, korrektion tastspids udbøjning , mekanisk filtereffekt fra tasten, fejl fra ukorrekt tastkvalifikation

 

1-11 Måling med brug af koordinatmålemaskiner

Fastlæggelse af emne koordinatsystem, forskellen i forhold til maskinkoordinatsystem, manuel og automatisk opretning, antastning, referencer, konsekvenser af kollisioner, antal af antastningspunkter og deres fordeling, indflydelser på måleresultatet

 

1-12 Evaluering af målinger og statistik

Forstå vigtigheden af statistiske parametre, outlier (strejfere), spredning, histogram repræsentation, kompensationsmetoder, Influensfaktorer på måleresultatet

 

1-13 Inspektionsplanlægning

Fuldstændigt defineret egenskab, formål med målingen, fremstilling af emne, funktion af emne, egenskabsbeskrivelse, fremstillingsmetoder og nøjagtigheder, formvariationer, usikkerhedseffekter, opmærksomhed omkring måleusikkerhed, inspektionsplanlægning, identificering af måleegenskaber

 

1-14 Dokumentation og kvalitetsmanagement

Målerapport, SPC-kort, samarbejde mellem konstruktion - produktion - måling, reproducerbar og klar dokumentation af målingen, målestrategi dokumentation