Indhold trin 3

  • Målgruppe: Måleteknikere i produtionen
  • Forudsætninger:AUKOM 2 certifikat, AUKOM Geometriske Produkt Specifikationer (GD&T)
  • Læringsmål: Kurset bibringer en omfattende viden om produktionsmåleteknik for øvede måleteknikere, der arbejder på grænseflader med andre afdelinger, og som er forpligtet til at kommunikere effektivt. Den didaktiske tilgang, der anvendes i kurset, er baseret på den seneste nye viden. Indholdet viderebringer den nyeste viden om funktions- og produktionsbaseret måling, filtrering, programmering, computer tomografi, QM og styring af målerummet. En integreret forståelse af måleopgaven og de forekommende influensparametre gør det muligt for eksperter at kommunikere på en sikker baggrund med virksomhedens afdelinger og områder og reducere måleusikkerhederne. Måleresultaterne bliver derme mere pålidelige og lettere at sammenligne. En minimering af omkostninger og kassationer understøttes.
  • Kursets varighed 5 dage
  • Gennemførelse; Eksamen certifikat

3-1 Grundlæggende viden - Geometri

Beregning af vinkler, center for tyngdepunkt, afstand, areal

 

3-2 Grundlæggende viden - Produktionsteknologi

Produktiontyper og opnåelig fremstillingsnøjagtighed, overfladeafvigelser deres årsager, funktionstilstrækkelig design og konstruktion, der er egnet for fremstilling

 

3-3 Grundlæggende viden - CAD

Principper for konstruktion og tekniske tegninger, principper og værktøjer til CAD Design, afbildning af geometri, modeltyper, CAD data dimensioner, CAD formater, import af CAD data, Interfaces

 

3-4 Punktsky og Computer Tomografi

Udvikling af computer tomografi teknologi, fysisk princip, fra det radiografiske billede til måleresultat, tomografi, på billedet, område af interesse ROI, første styks stikprøve af hele emnet , vurdering af afvigelserne fra den nominelle geometri, måling af sektioner, check af materialestruktur, radiation spectrum, Beam hardening, spredning af radiation, Cone beam emner, støj, yderligere brugsområder; Desuden: Fringe Projection, fotogrammetri, lasertracking

 

3-5 Oprettelse af måleprogrammer

Softwarefiltre, Gauss filtre, høj-præcision-optimeret målesekvens, tids-optimeret målesekvens, Travel Path optimering, egenskab-orienteret måling, remote programming, sikkerhedspunkter og -planer, program loops / grene/ moduler, makroer, brugerinterfaces, programoptimering loops, If/Then tilstande, DMIS Standard

 

3-6 Digital filtrering og evaluering

Softwarefiltre, Gauss filtre, High-Pass, Low-Pass, bølgethed, ruhed, sammenligning mellem formtester - CMM

 

3-7 Overvågning af CMMs

CMM overvågning, ISO 10360/VDI 2617, muligheder for optimering af CMMs nøjagtighed, eksempler, erfaring

 

3-8 Måleusikkerhed og måleprocessens egnethed

GUM guiden, bestemmelse af måleusikkerhed, usikkerhedsbudgetter, PUMA metode, forøgelse af måleusikkerhed, udvidet måleusikkerhed, overensstemmelse, ISO 14253, bestemmelse af usikkerhed gennem brug af kalibrerede emner, brug af den virtuelle CMM, egnethed af måleprocessen i henhold til MSA (GR&R), VDA 5, sammenligning af metoderne

 

3-9 Kvalitetsstyring

Kvalitetstyringssystemer, kvalitetstyringshåndbog, kvalitetsmanagement standarder, audit og certificering, kvalitetsværktøjer, faste og aktuelle omkostninger, fejlårsager og eliminering af fejl, omkonstningsfølsomme tolerancer

 

3-10 Procesovervågning

Procesovervågning, Statistisk proces styring (SPC), Cp værdier, Cpk værdier, Cm værdier, Cmk værdier, overvågningsstrategier og kvalitetsstyringskort (SPC-kort)

 

3-11 Aspekter omkring styring af målerum

Styring af de målte data, Styring af målerummet, brugerkvalifikation, træningsplaner og muligheder for måleteknikere