Indhold trin 2

  • Målgruppe: Måleteknikere i produktionen
  • Læringsmål: Kurset viderefører den grundlæggende viden om produktionsmåleteknik for øvede måleteknikere. Den didaktiske tilgang, der anvendes i seminaret, er baseret på den seneste nye viden. Indholdet viderebringer den nyeste viden om emnerne, geometriske tolerancer, fortolkning af kontrolplaner, programmering, overvågning og den anvendte maskine og sensorteknologi. En udvidet forståelse for måleopgaven og influensparametrene gør det muligt for måleteknikerne at reducere måleusikkerheder og dermed gøre måleresultater mere pålidelige og lettere at sammenligne. En minimering af omkostningerne og kassationer understøttes.
  • Kursets varighed 5 dage
  • Gennemførelse; Eksamen certifikat

2-1 Oversigt over hele måleprocessen

Kort repetition af indholdet i trin 1

 

2-2 Geometri oversigt

Standard geometrielementer, overflade og punkter i rummet, stanset hul/langhul, Tetragonal/Hexagonal hul, symmetri, vinkelrethed, parallelitet, vinkel i rummet, koordinatsystem transformationer

 

2-3 Geometriske tolerancer

Introduktion til geometriske tolerancer, symboler og tegningsangivelser, formtolerancer, udpegning af referencer, orientations, positions og kast tolerancer, generelle tolerancer

 

2-4 Målestrategi

Definition af fastspændings setups og datums (praktiske instruktioner), datumrækkefølge og valg af nulpunkt, iterativ opretning, opretning i henhold til 3-2-1 og Best-Fit metoder (3-D fit), måleelement og hjælpeelementer, maskine gittermåling, konturmålinger, målinger med cylinderoverflader, etc.

 

2-5 Antastningsstrategi - Taktil

Antal og fordeling af antastningspunkter, antastningskraft og hastighed, inkl. materialeegenskaber, tastdiameter, specielle taster, scanning

 

2-6 Antastningsstrategi - billedbehandling

Single-shot måling, Multi-shot måling, kantfinder, kontur billedbehandling, projektionsoptik, belysning, filtre, scanning, auto focus

 

2-7 Antastningsstrategi - Afstandssensorer

Laser trianguleringssensorer, Foucault sensor, hvidlys sensor, lyssnitsensor, fotogrammetri, Fringe protection, indflydelserne på måleresultaterne

 

2-8 CNC Programmering

Teach-In, Offline programmering, måling op mod CAD data, klarhed og selvforklaring af variable, moduler og programmer

 

2-9 Måling af friform overflader

Elementtyper i friform overflademetrologi, effekt af 3D-Fit, forskellige målestrategier, programmeringsmetoder til etablering af målesekvenser

 

2-10 Evaluering

Evalueringskriterier: Funktionsorienterede og fremstillingsorienterede evalueringsmetoder, forskelle i associeringsmetoder (Gauss, indhylning, minimum krav), konstrutioner, grafik og tabularisk vurdering, logning af målinger

 

2-11 Effekter på måleresultater

Effekter på måleresultaterne, reduktion af måleusikkerhed, bestemmelse og reduktion af systematiske og tilfædige effekter, temperaturkompensation

 

2-12 Dokumentation

Principper for dokumenteret og reproducerbar dokumentation, grafisk vurdering, formplots, målerapporter og deres forbedring

 

2-13 Overvågning og styring af måleudstyr

Overvågning af måleudstyr, inkl. overvågningsstrategier, testudstyr, normaler, overvågning og godkendelsestest af koordinatmålemaskiner, sporbarhedskæde

 

2-14 God praksis i målinger

God praksis i målinger, nødvendighed af samarbejde