Indhold AUKOM Geo.tol.

  • Målgruppe: Produktionsmåleteknikere, produktionsingeniører, udviklere, designingeniører, QA-ledere
  • Forudsætninger: For produktionsmåleteknikere anbefales AUKOM 2 certifikat; For andre målgrupper: Ingen
  • Læringsmål: Kursett giver indgående kendskab til emnet geometriske tolerancer i overensstemmelse med DS ISO og ASME for øvede måleteknikere, der arbejder på grænseflader til andre afdelinger og som skal kommunikere effektivt. Designingeniører, udviklere og produktionsingeniører får indsigt i emnet geometriske tolerancer ud fra måleteknikerens synspunkt, der med succes skal implementere tegningsspecifikationerne. En integreret forståelse af måleopgaven og influensfaktorer gør det muligt for eksperter at kommunikere på tværs af de forskellige involverede afdelinger og reducere måleusikkerhederne; Måleresultater bliver mere pålidelige og lettere at sammenligne. En minimering af omkostningerne og kassationer understøttes.
  • Kursets varighed: 3 dage
  • Afslutning: Certifikat

GD&T-1 Grundlæggende regler i ISO for GPS-System

Introduktion, ISO 8015: Basic rules of the Geometrical Product Specification (GPS), trin for af kontrollere geometriske afvigelser, ekstraktet median linje, ekstraktet median flade

 

GD&T-2 Tolerancer for form, orientation, lokation og kast, tegningsangivelser

Tegningssymboler til at angive form, orientation, lokation og kast tolerancer, tolerance zoner, Default visningsregler og eksempler på angivelse af undtagelser

 

GD&T-3 Form tolerancer

Rethed, rundhed, planhed, cylindricitet, måling af formafvigelser

 

GD&T-4 Orientationstolerancer, lokation og kast

Relation mellem formafvigelser og orientationks-, lokations-, kastafvigelser, referencer ud fra datum, orientation, Lokation, kast

 

GD&T-5 Profilform tolerancer

Definitioner, tegningsangivelser, eksempler

 

GD&T-6 Tolerancesætningsprincipper I

Definition af størrelse, ISO og ASME, uafhængighedsprincippet, indhyldningskrav, opsummering og eksempler

 

GD&T-7 Tolerancesætningsprincipper II

Grundlæggende regler for toleranceangivelser, MMR, Maksimum materiale krav, tolerancesætning af form- og vinkelrethedsafvigelser ved brug af MMR, tolerancesætning af positionsafvigelser ved brug af MMR, Kontrol af emner under hensyntagen til MMR, tolerancsætning af koaksiale afvigelser ved brug af MMR, Tolerancesætning af symmetriafvigelser ved brug af MMR, LMR mindste materiale krav, reciprok krav

 

GD&T-8 Tolerancer for form, orientation, lokation og kast - ASME

Grundlæggende regler og definitioner, indhyldningskrav, referencer fra datums, formtolerancer, orientationstolerancer, lokationstolerancer, komposite og multiple-single-segment positionstolerancer, profilform tolerancer

 

GD&T-9 Workshop

Overview over brugen af associationskriterier (Default rules) , ekstra toleranceangivelser i fremtiden (afvigelser fra default reglerne), eksempler på filtrering, rethedstoleranceagivelser og referencer fra datums, positionstoleanceangivelser (uden og med maksmum materiale krav), symmetritolerancesætning (Maksimum materiale krav), Maksimum materiale krav . Simulation af Go-gauging, maksimum materiale krav - Sammenligning mellem optimeringskriterier.