Aukom struktur

Udstyrsuafhængig på tværs af leverandører og skræddersyet træning i koordinatmetrologi

Vores fælles mål

"Måleresultater som kan sammenlignes worldwide"

for at reducere omkostninger

 

minimere fejl

 

og foretage effektive beslutninger.

At nå dette mål kræver succesfuld kommunikation mellem alle medarbejdere, der er involveret i frembringelse af måleresultater. Grundlaget for succcesfuld kommunikation er en fælles grundlæggende forståelse baseret på viden. AUKOM-seminarerne formidler denne viden til alle målgrupper

 

 

Detaljeret information kan findes i indholdet af seminarerene.