Aukom struktur

Udstyrsuafhængig på tværs af leverandører og skræddersyet træning i koordinatmetrologi

Vores fælles mål

"Måleresultater som kan sammenlignes worldwide"

  • for at reducere omkostninger
  • minimere fejl
  • og foretage effektive beslutninger.

At nå dette mål kræver succesfuld kommunikation mellem alle medarbejdere, der er involveret i frembringelse af måleresultater. Grundlaget for succcesfuld kommunikation er en fælles grundlæggende forståelse baseret på viden. AUKOM-seminarerne formidler denne viden til alle målgrupper

Detaljeret information kan findes i indholdet af seminarerene.