Struktura Aukom

Školení na míru v oblasti souřadnicové měřicí techniky, nezávislé na dodavateli měřicího zařízení

Náš společný cíl

"Celosvětově srovnatelné výsledky měření"

pro snížení nákladů

minimalizaci zmetků

a efektivní rozhodování.

 

Dosažení tohoto cíle vyžaduje komunikaci mezi všemi pracovníky, kteří se podílejí na získání výsledků měření. Základem úspěšné komunikace je společné základní porozumění, založené na znalostech. Semináře AUKOM zprostředkují tyto potřebné znalosti všem cílovým skupinám.

 

Podrobné informace naleznete v obsahu seminářů.