AUKOM struktura

Vzdělávání v souřadnicové měřicí technice odpovídající potřebám uživatelů

Naším společným cílem

"Celosvětově srovnatelné výsledky měření"

  • pro snížení nákladů
  • minimalizaci zmetků
  • a efektivní rozhodování.

Dosažení tohoto cíle vyžaduje komunikaci mezi všemi pracovníky, kteří se podílejí na získání výsledků měření. Základem úspěšné komunikace je společné základní porozumění, založené na znalostech. Semináře AUKOM zprostředkují tyto znalosti všem cílovým skupinám.

Podrobné informace najdete v obsahu semináře.